Fastest Round (best 1 of 1)
210
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 Viktor Grintsov 10/2:58.458 10/2:58.458
2 Oleksandr Aloshyn 9/2:18.678 9/2:18.678
3 Aleksandr Mazur 9/2:41.912 9/2:41.912
4 Ivan Oliynyk 4/2:11.031 4/2:11.031
5 Dmitriy Sidorenko 3/1:50.340 3/1:50.340
6 Timur Gerashchenkov 3/1:58.618 3/1:58.618
7 Aleksandr Turkov 1/40.681 1/40.681
8 Ihor Suzdalev 0/0.000
8 Aleksey Terenik 0/0.000
8 Nikolay Tomaskovick 0/0.000
8 Sergey Pavlenko 0/0.000
8 Ihor Butseroha 0/0.000
8 Yaroslav Drymalyk 0/0.000
8 Miron Zhuravlev 0/0.000
8 Vitalii Filipenko 0/0.000
8 Andrey Polishchuk 0/0.000
8 Andrey Barda 0/0.000
8 Evgeniy Onyshchenko 0/0.000
8 Bogdan Kaplun 0/0.000
8 Uriy Lesyk 0/0.000
8 Evgeniy Kuharenko 0/0.000
8 Mikhail Chichkov 0/0.000
8 Stas Bodnar 0/0.000
8 Mikhailo Petiakh 0/0.000
8 Oleksandr Vasyliev 0/0.000
8 Alexander Shemyakov 0/0.000
8 Maksim Chupin 0/0.000
8 Genadiy Kondratiev 0/0.000
8 Sergey Syrovatko 0/0.000
8 Aleksandr Bodnar 0/0.000
8 Dmitriy Kalkatin 0/0.000
close X